Garpenbergs ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO

Älgskötselplan 2020-2022

Den av Lst godkända skötselplanen kan du hämta som Pdf  KLICKA HÄR

(
Du kan hämta gamla skötselplanen som Pdf  (Klicka här)

 

 

 

 


Notering

Skötselplanen revideras kontinuerligt utgående från inkomna rapporter och nya inventeringar.

Kartan som Pdf

moose