Garpenberg Älg- och Kronhjortsskötselområde

Ingår i Gävle Dala VFO

Hälge | Seriefigurer

                     VILTBESIKTARE
Ulf Kronande och Jocke Strömberg har genomgått Svenska Jägareförbundets viltundersökarutbildning är utsedd av Länsstyrelsen att besikta och utfärda intyg om otjänligt vilt.
Ulf Kronander            076-828 48 48
Jocke Strömberg       070-747 46 74

                     JAKTLEDARE och KASSÖR
Lista över jaktledare och i förekommande fall även vice jaktledare och kassör kan hämtas här:

Hämta kontaktlistan som Pdf.

 

Meddela Ulf Svensson om ändringar skall göras i listan.

Varje jaktlag ansvarar själv för att uppdatera Jaktrapport

Kallelser etc skickas via Jaktrapport och för att vara säker på att få all information måste Jaktrapport vara uppdaterad.

GDPR Dataskyddsförordningen
GÄSO följer Datainspektionens regler för hur register över medlemmar hanteras. Hämta

 

 

 

Styrelsen 2023-24

Ordförande
 Mats Esselin
mats@esselin.se


Sekreterare
Ulf Svensson
u@svensson.as


Kassör
Ulf Kronander
ulf.kronander@vattenfall.com


Ledamot
Gunilla Flyckt
gunilla_hakan@hotmail.com


Ledamot
Börje Johansson (Lrf)    borje.johansson@
banhof.se


Ledamot
Bengt Ström
bengt.strom@swedbank.se


 

Suppleanter

Thomas Lanz (Grytnäs)Jerker Anderses
(Folkärna-LRF)Ola Josefsson
(ÄJF)Joakim Strömberg
(Garpenberg)Gunnar Johansson
(By)