Garpenbergs ÄSO

Älg- och kronhjortsskötselområde inom Gävle Dala VFO

                        Senaste Nytt

                 BJÖRNJAKTEN 2022.

Samordnare för årets björnjakt är Leif Hedström.
Upptaktsmöte hålls den 16 augusti klockan 19:00 Bruksparken Horndal.
För jakten krävs godkänt björnskytte - Björnpasset

Välkommen

 bygdegården

KALLELSE MÖTE DEN 15 AUGUSTI
GARPENBERGS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

Garpenbergs Kronhjortsskötselområde

18:00 samlas fastighetsägare inom området för årligt samrådsmöte.
Genomgång av älgavskjutning samt planer för kommande älgjakt.
Det är på detta möte fastighetsägarnas åsikter samlas in.

19:00  Älgstämma.
Samtliga jaktlag inbjuds till det 14:e årsmötet inom GÄSO

Vardera ingående jaktlag representeras av en person att noteras i röstlängden. Ankomstregistrering.

Möteshandlingar kommer inom kort att finnas tillgängliga här på hemsidan!  Håll Koll....

Föreslagna stadgar att besluta kommande årsmöte för det sammanslagna älg- och kronjortsområdet : HÄMTA Pdf
Garpenbergs älg- och krohjortsskötselområde

 

 


 

Klicka på kartan och se den som Pdf filkartaGASO

 


Områdets bankgironr.
Bg: 448-4515


Garpenbergs  Älgskötselområde i södra Dalarna har en areal på ca 45.000 hektar i typisk bergslagsnatur. Skogklädda bergsåsar, vars dalar upptas av sjöar och mindre vattendrag. Ett bergshistoriskt område där kopparbrytning vid Garpeberget är beskriven redan 1402. Jakt och fiske har långtgående traditioner inom området.
2009 den 20 augusti enades 43 jaktlag i området om bildandet av det nuvarande älgskötselområdet för att gemensamt hantera en i huvudsak egen älgstam. Efter bl.a. sammanslagningar redovisar vi 47 jaktlag 2019

kartaGASO