Garpenbergs ÄSO-KSO

Älg- och kronhjortsskötselområde inom Gävle Dala VFO

                        Senaste Nytt

ÄNDRA ADRESS i Jaktrapport
för det egna jaktlaget.

Vardera jaktlag skall själv justera namn och adress för jaktledare etc. Detta för att säkerställa att all information som skickas via Jaktrapport kommer fram. Ulf S

ÄLG- och KronhjortsOBS
Här en arbetsblankett som underlättar arbetet i skogen.
HÄMTA

Garpenbergs Älg- och kronhjortsskötselområde

Jaktstämma hölls den 15 augusti.
Protokoll från mötet kan hämtas här efter att det undetecknats/justerats.
OBS Ett ännu ej justerat protokoll kan hämtas från protokollsidan!


Samrådesmöte hölls den 15 augusti.
Protokoll från mötet kan hämtas här efter att det undetecknats/justerats.

 

 


 

Klicka på kartan och se den som Pdf filkartaGASO

 


Områdets bankgironr.
Bg: 448-4515


Garpenbergs  Älgskötselområde i södra Dalarna har en areal på ca 45.000 hektar i typisk bergslagsnatur. Skogklädda bergsåsar, vars dalar upptas av sjöar och mindre vattendrag. Ett bergshistoriskt område där kopparbrytning vid Garpeberget är beskriven redan 1402. Jakt och fiske har långtgående traditioner inom området.
2009 den 20 augusti enades 43 jaktlag i området om bildandet av det nuvarande älgskötselområdet för att gemensamt hantera en i huvudsak egen älgstam. Efter bl.a. sammanslagningar redovisar vi 47 jaktlag 2019

kartaGASO