Garpenbergs ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO

JAKT  I  JÄRNBÄRARLAND

                   Spillningsinventeringen 2022

Resultat  Antal älgar per tusen hektar
(95% konfidensintervall) 8,0 (6,3—9,6)

(Konfidensintervallet utvisar 8,0 men....... det är lika säkert att det är 6,3 som 9,6.)

Hämta hela inventeringsresultatet Klicka här

 

 

Årets största Kapitaltjur 2020?

Jerker Anderses Pellbo, Östanfors VVO:
"
En udda 16 taggare med en slaktvikt ca 270kg. Ålder: 9 år. Det finns flera av denna kaliber nu.
Roligt att få ta del av vårat ca 10års samarbete i Garpenbergs Älgskötselområde.
"

  kkk

 

 

 


Rapportera alla funna döda älgar annat än skjutna under jakt."Döda älgar"


 

Klicka på kartan och se den som Pdf filkartaGASO

 


Områdets bankgironr.
Bg: 448-4515


Garpenbergs  Älgskötselområde i södra Dalarna har en areal på ca 45.000 hektar i typisk bergslagsnatur. Skogklädda bergsåsar, vars dalar upptas av sjöar och mindre vattendrag. Ett bergshistoriskt område där kopparbrytning vid Garpeberget är beskriven redan 1402. Jakt och fiske har långtgående traditioner inom området.
2009 den 20 augusti enades 43 jaktlag i området om bildandet av det nuvarande älgskötselområdet för att gemensamt hantera en i huvudsak egen älgstam. Efter bl.a. sammanslagningar redovisar vi 47 jaktlag 2019

kartaGASO