Garpenbergs ÄSO-KSO

Älg- och kronhjortsskötselområde inom Gävle Dala VFO

Tilldelning av älgar sker lokalt genom respektive områdesansvarig. På Jaktrapport förs dessa uppgifter in tillsammans med uppgifter om den löpande avskjutningen.

All rapportering om fälld älg samt älgobservationer skall ske löpande i Jaktrapport.

Innan kvittering vid årets slut.

Som vanligt är det viktigt att jaktlaget rapporterar sitt fällda vilt av alla arter innan kvittering görs.
De jaktlag som rapporterar och kvitterar sin övrigt vilt i Jaktrapport ska därmed inte logga in på Viltdata och göra samma procedur där.Vid problem med inloggningen kan rapporteringen ske till din områdesrepresentant eller till mig, Ulf Svensson