Garpenbergs ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO

Jakt PM  2017              

Detta Jakt PM beslutas av årets Älgmöte och är ett komplement till respektive jaktlags eget PM med övergripande regler för jaktlag anslutna till Garpenbergs Älgskötselområde.