Garpenbergs ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO


Register över tillgängliga protokoll
2009 -


Filarkiv

 • GÄSO har medlemsregister för ingående jaktlag och deras kontaktpersoner. Registret upptar enbart telefonnummer och e-mailadress samt vilken funktion respektive person har inom jaktlaget.
  Jaktledare och vice jaktledare samt rapportör i Viltdata.
  GÄSO lämnar inte ut uppgifter till tredje part annat än till Viltdata.
  GÄSO använder inte uppgifter för marknadsföring.
  Det åligger jaktlaget att meddela ändringar och kontrollera att uppgifter är korrekta. Senast i anslutning till årsmötet sker revideringar.
  Vid ändringar raderas tidigare sparade uppgifter.
  Inom GÄSO är sekreteraren personuppgiftsansvarig. Kontakta sekreteraren direkt eller annan representant i styrelsen för ändringar.
 • Exempel på sparad uppgift:
  Jaktlag/areal: För jaktlaget ingående fastigheter med areal.
  Jaktledare och vice JL: Förnamn/Efternamn telefon/mobil e-mailadress
  Registret används enbart för internt bruk samt för justering av uppgifter i Viltdata.
  Arealuppgifter används för avstämning med Viltdata och Länsstyrelsen Uppgifterna ligger till grund för tilldelning av vilt i samband med jakt.
  Styrelsen för GÄSO har tillgång till registren. Enskilda medlemmar har inte tillgång till fastighetsregister.
  Jaktlagsrepresentanter kontaktas i ärenden som rör planering och uppföljning av jakt. Uppgifterna förs vidare till Viltdata i de fall respektive jaktlagsrapportör inte utfört detta.
  Samtliga medlemmar i GÄSO har tillgång till registret över Jaktledare/vice jaktledare. Publiceras på GÄSO hemsida där medlemmarna har tillgång till sparade uppgifter. I samband med ändringar i registret raderas uppgifterna och sparas inte på annat håll inom GÄSO.
 • KLAGOMÅL på hur GÄSO följer GDPR lämnas till styrelsen och kan anmälas till Datainspektionen
  ( Datainspektionen 08-657 61 00,  
  datainspektionen@datainspektionen.se)

 

Pdf Register

GDPR Dataskyddsförordningen

Älgmöten
Älgmöte 2009
Älgmöte 2010
Älgmöte 2011
Älgmöte 2012
Älgmöte 2013
Älgmöte 2014
Älgmöte 2015
Älgmöte 2016
Älgmöte 2017
Älgmöte 2018
Älgmöte 2019
(inte justerat)

-Förvaltningsb 2013
-Älgskötselplan

Älgskötselplan 2015

Älgskötselplan 2017
Hämta Pdf

Sanrådsmöten
Samrådsmöte 2014
Samrådsmöte 2015
Samrådsmöte 2016
Samrådsmöte 2017
Samrådsmöte 2018
Samrådsmöte 2019
Ej justerat

SPILLNINGSINVENTERING
Inventering 2008
Inventering 2009
Inventering 2013
Inventering 2014 Karta
Inventering 2014 Text
Inventering 2014 Totalt
Inventering 2015
Inventering 2016
Inventering 2017
Inventering 2018

FLYGINVENTERING
Inventering 2009

STYRELSE
Janne Henriksson Ordf
Mats Esselin, Vice Ordf
Ulf Svensson  Sekr
Ulf Kronander Kassör
Gunilla Flyckt
Börje Johansson