Garpenbergs ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO


Register över tillgängliga protokoll
2009 - 2018


Filarkiv

Pdf Register

Älgmöten
Älgmöte 2009
Älgmöte 2010
Älgmöte 2011
Älgmöte 2012
Älgmöte 2013
Älgmöte 2014
Älgmöte 2015
Älgmöte 2016
Älgmöte 2017
Älgmöte 2018

-Förvaltningsb 2013
-Älgskötselplan

Älgskötselplan 2015

Älgskötselplan 2017
Hämta Pdf

Sanrådsmöten
Samrådsmöte 2014
Samrådsmöte 2015
Samrådsmöte 2016
Samrådsmöte 2017
Samrådsmöte 2018

SPILLNINGSINVENTERING
Inventering 2008
Inventering 2009
Inventering 2013
Inventering 2014 Karta
Inventering 2014 Text
Inventering 2014 Totalt
Inventering 2015
Inventering 2016
Inventering 2017
Inventering 2018

FLYGINVENTERING
Inventering 2009

STYRELSE
Janne Henriksson Ordf
Mats Esselin, Vice Ordf
Ulf Svensson  Sekr
Ulf Kronander Kassör
Gunilla Flyckt
Börje Johansson