Garpenbergs ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO

Jaktsäsongen 2018 2019

All rapportering om fälld älg samt älgobservationer skall ske löpande i Viltdata.

Vid problem med inloggningen kan rapporteringen ske till din områdesrepresentant eller till mig, Ulf Svensson