Garpenbergs Älg- och Kronhjortsskötselområde

Ingår i Gävle Dala VFO

Tilldelning av älgar sker lokalt genom respektive områdesansvarig. På Jaktrapport förs dessa uppgifter in tillsammans med uppgifter om den löpande avskjutningen.

All rapportering om fällt vilt samt älg- och krohjortsobservationer skall ske löpande i Jaktrapport.

Innan kvittering vid årets slut.

Som vanligt är det viktigt att jaktlaget rapporterar sitt fällda vilt av alla arter innan kvittering görs.
Viltdata skall inte användas.
Jaktrapport överför erforderlig statistik till Viltdata efter slutrapportering.Vid problem med inloggningen kan rapporteringen ske till din områdesrepresentant eller till mig, Ulf Svensson