Garpenbergs ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO

Tilldelning per jaktlag beslutas av respektive delområdesansvarig. Uppgifterna förs in i Viltdata.

All rapportering om fälld älg samt älgobservationer skall ske löpande i Viltdata.

Vid problem med inloggningen kan rapporteringen ske till din områdesrepresentant eller till mig, Ulf Svensson