Garpenbergs ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO

Anslagstavlan


Övervakning CWD hos älg.
I Norge har den fruktade sjukdomen CWD påträffats hos älg. Vandringsälgar med ursprung i Norge påträffas ofta i Sverige och för att övervaka spridningen kommer vi inom EU´s ramar att ha en aktiv övervakning i Sverige. Läs igenom den folder som mailats till alla jaktledare och som du också kan hämta här: CWD-info.

 

Spillningsinventeringen 2018

Inom hela Gävle Dala ÄFO blev resultatet
8,5 älgar per 1000ha.           

Resultat Garpenbergs ÄSO:
Älg:
7,5 per 1000 ha
    

95 % konfidensintervall (KI):
6,1 – 8,8 älgar per 1000 ha.

70% skogsmark
12%  jordbruksmark
18%  väg, sjö,samhälle

100 trakter inventerade
alla  trakter redovisade
3009 provytor
899 funna spillningshögar
19 spillningshögar per dygn
Antal dagar i inventeringsperioden


Historiska Resultat
 

   2017                     Spillning                       6,9-10,6          (8,7)

2016

Spillning

6,0 - 8,4       (7,2)

2015

Spillning

6,3 – 9,9      (8,1)

2014

Spillning

5,6 – 8,0      (6,8)

2013

Spillning

6,7 – 10,7     (8,7)

2012

Spillning

5,3 – 8,6       (7,0)

2011

Spillning

9,8 – 16,5    (13,2)

2010

Flyg

(10,4) Rev till 8,7

 Under året 2018 inventerades Rådjur

Resultat 14,7 rådjur per 1000ha
Konfidensintervall 95%  8,3-21,2

 

 


 Avskjutningsregler ger resultat!

horndal

Mats Gradin, Horndal-Tomesbo, sköt denna
6 åriga 19-taggare på  230 kg!
Hunden Ymer var delaktig.


NYA  VILTDATA
Hämta infofilen
Hämta Info Logga in i Viltdata

Hämta Info registrera observationer
Hämta Info registrera fällt vilt