Garpenbergs ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO

Anslagstavlan


Älgmöte 2017 Protokollet är justerat och kan hämtas som Pdf (Klicka här)
 
Protokoll från samrådsmötet kommer så snart detta justerats.
BJÖRNINVENTERING   
Ladde ner Info här

Spillningsinventering 21 aug – 31 okt. 2017 

Varför inventera? Klicka här

Spillnings kit kommer nu i första hand finnas hos kretsarnas rovdjursansvariga och inventerare. Vid ÄSO årsmötet delas kit ut till jaktlagen.
Som jag ser det kommer största problemet vid den kommande spillningsinventeringen bli för vissa att mata in koordinater, då långtifrån alla har GPS eller Mobil med GPS.
Har du dator är det enklaste att använda länken

https://kartor.eniro.se/?c=60.181868,16.411318&z=11&g=60.207843,16.312809

 Dra sedan hålkorset till platsen för fyndet, läs av koordinaterna under RT 90.

 Har du inte, eller behärskar du inte, dessa faciliteter använder du enklast listan nedan, som innehåller något av centrumkoordinater för områden i Avesta Kommun.

Avesta Väster(Dalälven)   6671497-1515608
Avesta Norr                       6677550-1518818
Krylbo Söder                      6664921-1523848
Fors Väster  (Rv 68)          6676893-1527578
Fors Öster    (Rv 68)          6676369-1533151
Bergshyttan  (D 1-2)          6665596-1531244
Näckenbäck  (D 3-4)          6670961-1539398
Horndal Väster (Rv 68)     6684224-1530278
Horndal Öster (Rv 68)      6685014-1538663
Horndal Norr                     6693769-1533326

 

Åke Berglund   
Rovdjursansvarig.
http://krets.jagareforbundet.se/folkarna
ake.f.berglund@bredband.netSpillningsinventeringen
Älg-Rådjur 2017 är klar!

Kom bara ihåg att det presenterade antalet utgör ett index på hur stammen utvecklas och inte ett faktiskt antal älgar.
Garpenbergs ÄSO redovisade 97 av 100 trakter.
En trakt kom in för sent och två saknades helt!

Inom hela Gävle Dala ÄFO blev resultatet
9,6 älgar per 1000ha.           

Resultat Garpenbergs ÄSO:
Älg:
8,7 per 1000 ha
      hämta text      karta
(Stjernusunds ÄSO 11,6 per 1000ha)

95 % konfidensintervall (KI):
6,9 – 10,6 älgar per 1000 ha.

67% skogsmark
14%  jordbruksmark
19%  väg, sjö,samhälle

100 trakter inventerade
97   trakter redovisade
2982 provytor
1009 funna spillningshögar
19 spillningshögar per dygn


Historiska Resultat
 

2016

Spillning

6,0 - 8,4       (7,2)

2015

Spillning

6,3 – 9,9      (8,1)

2014

Spillning

5,6 – 8,0      (6,8)

2013

Spillning

6,7 – 10,7     (8,7)

2012

Spillning

5,3 – 8,6       (7,0)

2011

Spillning

9,8 – 16,5    (13,2)

2010

Flyg

(10,4) Rev till 8,7

 Under året 2017 inventerades även Rådju

Resultat 16,9 rådjur per 1000ha
Konfidensintervall 95%  8,3-25,5

Hämta kartan

Resultaten skall ses som ett index över antalet djur och inte ett absolut mått. Tillsammans med en väl täckande älgobs så ger det ett mycket bra underlag för viltförvaltningen.


 Avskjutningsregler ger resultat!

horndal

Mats Gradin, Horndal-Tomesbo, sköt denna
6 åriga 19-taggare på  230 kg!
Hunden Ymer var delaktig.


NYA  VILTDATA
Hämta infofilen
Hämta Info Logga in i Viltdata

Hämta Info registrera observationer
Hämta Info registrera fällt vilt