Garpenbergs ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO

Anslagstavlan


AVLYSNINGSJAKT

Med information genom SMS-listan informerades jaktledarna den 1 december vad som återstår att skjuta under avlysningsjakten.
Jaktlag som inte fått SMS-besked skall kontakta Mats Esselin eller kontaktperson för respektive delområde innan jakt får påbörjas.
Med SMS-listan ges löpande besked vad som återstår att jaga.

Alla fällda älgar under avlysningsjakten rapporteras omgående till SMS-listan och i Viltdata.

 

 

Spillningsinventeringen

Inom hela Gävle Dala ÄFO blev resultatet
9,6 älgar per 1000ha.           

Resultat Garpenbergs ÄSO:
Älg:
8,7 per 1000 ha
      hämta text      karta
(Stjernusunds ÄSO 11,6 per 1000ha)

95 % konfidensintervall (KI):
6,9 – 10,6 älgar per 1000 ha.

67% skogsmark
14%  jordbruksmark
19%  väg, sjö,samhälle

100 trakter inventerade
97   trakter redovisade
2982 provytor
1009 funna spillningshögar
19 spillningshögar per dygn


Historiska Resultat
 

2016

Spillning

6,0 - 8,4       (7,2)

2015

Spillning

6,3 – 9,9      (8,1)

2014

Spillning

5,6 – 8,0      (6,8)

2013

Spillning

6,7 – 10,7     (8,7)

2012

Spillning

5,3 – 8,6       (7,0)

2011

Spillning

9,8 – 16,5    (13,2)

2010

Flyg

(10,4) Rev till 8,7

 Under året 2017 inventerades även Rådju

Resultat 16,9 rådjur per 1000ha
Konfidensintervall 95%  8,3-25,5

Hämta kartan

Resultaten skall ses som ett index över antalet djur och inte ett absolut mått. Tillsammans med en väl täckande älgobs så ger det ett mycket bra underlag för viltförvaltningen.


 Avskjutningsregler ger resultat!

horndal

Mats Gradin, Horndal-Tomesbo, sköt denna
6 åriga 19-taggare på  230 kg!
Hunden Ymer var delaktig.


NYA  VILTDATA
Hämta infofilen
Hämta Info Logga in i Viltdata

Hämta Info registrera observationer
Hämta Info registrera fällt vilt