Garpenbergs ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO

Tilldelning av älgar sker lokalt genom respektive områdesansvarig. På Jaktrapport förs dessa uppgifter in tillsammans med uppgifter om den löpande avskjutningen.

All rapportering om fälld älg samt älgobservationer skall ske löpande i Jaktrapport.

Vid problem med inloggningen kan rapporteringen ske till din områdesrepresentant eller till mig, Ulf Svensson