Garpenbergs ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO

JAKT  I  JÄRNBÄRARLAND.

FORTSATT  ÄLGJAKT
AVLYSNINGSJAKT

När detta skrevs SÖNDAG den 4 december kl 08:30:

Inga fler älgar kvar!
Avlysningsjakten är avslutad.

Jaktlagen ombeds att slutanmäla sin avskjutning i Viltdata!

NYA  VILTDATA
Hämta infofilen
Hämta Info Logga in i Viltdata

Hämta Info registrera observationer
Hämta Info registrera fällt vilt

VARGAR i GÄSO
Vi har etablerat vargrevir som delvis ligger inom GÄSO.
Kringströvande vargar uppehåller sig regelbundet inne i området och det är en tidsfråga innan yterligare revirbildande par etableras.
Hur vi hanterar årets älgavskjutningen kan vara avgörande för om vi fortsatt skall ha en jaktbar älgstam.
Alla som ser vargspår eller vargar skall rapportera detta till rovdjursansvarig. OBSAR under älgjakten har särskilt stor vikt!
Kom ihåg att ange tidpunkt för obsen så att det går att skilja den från annan observation. (annars tar man för givet att det är samma varg)
Det är bara genom spår och observationer vi kan förmedla vargförekomst så att det kan leda till skyddsjakt!
Hämta Lst information och revirkartan som Pdf HÄR

 

Varför avskjutningsregler? En avskjutningsregel som hålls konstant  under lång tid resulterar i att kapitala älgtjurar skjuts -Inte bara i Jämtland!

horndal

Mats Gradin, Horndal-Tomesbo, sköt denna
6 åriga 19-taggare på  230 kg!
Hunden Ymer var delaktig.kartaGASO 

Klicka på kartan så får du den som Pdf fil
Områdets bankgironr.
Bg: 448-4515


Garpenbergs  Älgskötselområde i södra Dalarna har en areal på ca 45.000 hektar i typisk bergslagsnatur. Skogklädda bergsåsar, vars dalar upptas av sjöar och mindre vattendrag. Ett bergshistoriskt område där kopparbrytning vid Garpeberget är beskriven redan 1402. Jakt och fiske har långtgående traditioner inom området.
2009 den 20 augusti enades 43 jaktlag i området om bildandet av det nuvarande älgskötselområdet för att gemensamt hantera en i huvudsak egen älgstam. 2016 var vi 51 anslutna jaktlag.