Garpenbergs Älg- och Kronhjortsskötselområde

Ingår i Gävle Dala VFO

SLOPAD AVLYSNINGSJAKT !  Hämta beslutet. Klicka HÄR    


V A R N I N G

Tjuvjakt från pickup där tjuvjägaren använt sig av mörkersikte har angivits hos Polien. Ett företag som handlar med tjuvjagat kött är inblandat i utredningen. SE UPP. Håll koll på misstänkta fordon.


Garpenbergs Älg- och Kronhjortsskötselområde
Den 28 september 2022

Ordförande Janne Henriksson har drabbats av sjukdom och ersätta tills vidare av vice ordförande Mats Esselin.

Janne är områdesansvarig för Grytnäsområdet och här inträder suppleant Bengt Ström.

Länsstyrelsens Älgförvaltningsgrupp har underrättats och styrelsen har föreslagit Mats Esselin att ingå som ersättare för Janne under dennes sjukdomstid.

Styrelsen arbetar planenligt och kommer att inleda arbetet med den nya Älgskötselplanen som skall gälla f.o.m. 2023.

För delområde Väster Åsgarn ansvarar Jannes styrelsesuppleant Bengt Ström.

Vi alla önskar givetvis Janne ett snart tillfrisknande!


                                          Klicka på kartan och förstora

 
Områdets bankgironr.
Bg: 448-4515


Garpenbergs  Älgskötselområde i södra Dalarna har en areal på ca 45.000 hektar i typisk bergslagsnatur. Skogklädda bergsåsar, vars dalar upptas av sjöar och mindre vattendrag. Ett bergshistoriskt område där kopparbrytning vid Garpeberget är beskriven redan 1402. Jakt och fiske har långtgående traditioner inom området.
2009 den 20 augusti enades 43 jaktlag i området om bildandet av det nuvarande älgskötselområdet för att gemensamt hantera en i huvudsak egen älgstam. Efter bl.a. sammanslagningar redovisar vi 47 jaktlag 2019

kartaGASO