Garpenbergs ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO

JAKT  I  JÄRNBÄRARLAND.

ÄLGJAKTEN 2016-2017
Årets älgjakt är nu slutrapporterad till Länsstyrelsen och fallavgifterna är betalade.
Resultatet blev att 56 stora älgar och 57 kalvar fälldes, vilket även var målet i älgskötselplanen.

Årets spillningsinventering är avklarad. Saknar fn fyra trakter innan beräkningarna kan göras.

VARGAR i GÄSO
Vi har vargrevir som delvis ligger inom gränserna för GÄSO.
Kringströvande vargar uppehåller sig regelbundet inne i området.
Hur vi hanterar älgavskjutningen kan vara avgörande för om vi fortsatt skall ha en bra och jaktbar älgstam.
Alla som ser vargspår eller vargar skall rapportera detta till rovdjursansvarig.
Kom ihåg att ange tidpunkt för obsen så att det går att skilja den från annan observation. (annars tar man för givet att det är samma varg)
Det är bara genom att rapportera spår och observationer vi kan förmedla vargförekomst så att det kan leda till en vettig vargförvaltning!
Hämta Lst information och revirkartan som Pdf HÄR

 

Varför avskjutningsregler? En avskjutningsregel som hålls konstant  under lång tid resulterar i att kapitala älgtjurar skjuts -Inte bara i Jämtland!

horndal

Mats Gradin, Horndal-Tomesbo, sköt denna
6 åriga 19-taggare på  230 kg!
Hunden Ymer var delaktig.kartaGASO 

Klicka på kartan så får du den som Pdf fil
Områdets bankgironr.
Bg: 448-4515


Garpenbergs  Älgskötselområde i södra Dalarna har en areal på ca 45.000 hektar i typisk bergslagsnatur. Skogklädda bergsåsar, vars dalar upptas av sjöar och mindre vattendrag. Ett bergshistoriskt område där kopparbrytning vid Garpeberget är beskriven redan 1402. Jakt och fiske har långtgående traditioner inom området.
2009 den 20 augusti enades 43 jaktlag i området om bildandet av det nuvarande älgskötselområdet för att gemensamt hantera en i huvudsak egen älgstam. 2016 var vi 51 anslutna jaktlag.