Home

Garpenbergs ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO

JAKT  I  JÄRNBÄRARLAND

KALLELSE
årets SAMRÅDSMÖTE och ÄLGMÖTE
hålls den 22 augusti. Åsgarns bygdegård.

Klockan 18:00 Kalle Hedin redovisar studien avseende betesskador

Klockan 19:00 Samrådsmöte Markägare och myndigheter

Klockan 20:00 STÄMMA Årets älgmöte GÄSO

Möteshandlingar: Kommer inom kort.


 

Klicka på kartan och se den som Pdf fil


Områdets bankgironr.
Bg: 448-4515


Garpenbergs  Älgskötselområde i södra Dalarna har en areal på ca 45.000 hektar i typisk bergslagsnatur. Skogklädda bergsåsar, vars dalar upptas av sjöar och mindre vattendrag. Ett bergshistoriskt område där kopparbrytning vid Garpeberget är beskriven redan 1402. Jakt och fiske har långtgående traditioner inom området.
2009 den 20 augusti enades 43 jaktlag i området om bildandet av det nuvarande älgskötselområdet för att gemensamt hantera en i huvudsak egen älgstam. 2016 var vi 51 anslutna jaktlag.

kartaGASO