Garpenbergs ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO

JAKT  I  JÄRNBÄRARLAND.

NY VILTDATA
Hämta infofilen
Pdf

BJÖRNJAKTSAKTUELLT
Hämta SJF´s info
Pdf

Vargar i GÄSO

Vi har en prekär situation med etablerat vargrevir som delvis ligger inom älgskötselområdet.
Kringströvande vargtik uppehåller sig regelbundet inne i området och det är säkerligen en tidsfråga innan yterligare revirbildande par etableras.
Hur vi hanterar avskjutningen under kommande jaktsäsong kan vara avgörande för om vi fortsatt skall ha en jaktbar stam.
Alla som ser vargspår eller vargar skall rapportera detta till rovdjursansvarig.
Kom ihåg att ange tidpunkt för obsen så att det går att skilja den från annan observation. (annars tar man kanske för givet att det är samma varg)
Det är bara genom spår och observationer vi kan förmedla vargförekomst så att den leder till jakt!
Hämta Lst information och revirkartan som Pdf HÄR

VARGINFO 30 Juli (källa : Åke Berglund)

varg

 

Varför avskjutningsregler? En avskjutningsregel som hålls konstant  under lång tid resulterar i att kapitala älgtjurar skjuts -Inte bara i Jämtland!

horndal

Mats Gradin, Horndal-Tomesbo, sköt denna
6 åriga 19-taggare på  230 kg!
Hunden Ymer var delaktig.kartaGASO 

Klicka på kartan så får du den som Pdf fil
Områdets bankgironr.
Bg: 448-4515


Garpenbergs  Älgskötselområde i södra Dalarna har en areal på ca 43.000 hektar i typisk bergslagsnatur. Skogklädda bergsåsar, vars dalar upptas av sjöar och mindre vattendrag. Ett bergshistoriskt område där kopparbrytning vid Garpeberget är beskriven redan 1402. Jakt och fiske har långtgående traditioner inom området.
2009 den 20 augusti enades 43 jaktlag i området om bildandet av det nuvarande älgskötselområdet för att gemensamt hantera en i huvudsak egen älgstam.